Funkcjonariusze policji polskiej podobnie jak inni policjanci z innych krajów nie mogliby wykonywać swoich zadań ustawowych gdyby nie dostęp do odpowiedniej broni. Poniżej informacje do jakiej broni ma dostęp polska Policja.

Na początku należy zaznaczyć, ze przez wiele lat policjanci w Polsce mieli dostęp głównie tylko do jednej broni, a więc do pistoletu samopowtarzalnego P-64. Była to broń odziedziczona jeszcze po Milicji Obywatelskiej, do której pasowała amunicja 9mm Makarowa. Był to pierwszy polski pistolet skonstruowany po wojnie, produkowany seryjnie. Dzisiaj ta broń jest już bardzo rzadko spotykana i używana przez nielicznych funkcjonariuszy. Znaczna większość (aż 88%) policjantów używa dużo nowocześniejszych Glocków i pistoletów P-99. Pistolety P-99 to największa grupa pistoletów na wyposażeniu polskiej Policji. Jak to jednak wygląda, jeżeli chodzi o resztę broni. Broń w Policji została podzielona na dwie główne grupy, z czego w drugiej grupie mamy pięć podpunktów. W pierwszej kolejności zajmijmy się bronią krótką, a więc pistoletami samopowtarzalnymi. Mamy tutaj wspomniane już P-99 oraz Glocki. Glock występuje w trzech odmianach – 17, 19 oraz 26. Dodatkowo mamy pistolety CZ mod. 75, 75 B oraz 85. Na końcu mamy wspomniane już P-64 oraz P-83. Wszystkie pistolety to broń o kalibrze 9 mm. Z broni długiej na wyposażeniu funkcjonariuszy znajdziemy karabinki szturmowe AK, AKM oraz AKMS (7,62 mm), H&K 416 oraz 417 (pierwszy to 5,56 mm, drugi 7,62 mm) oraz H&K G-36, G-36 C i G-36K (5,56 mm). Karabiny wyborowe to SWD i 308 TRG 21, 22 i 338 TRG 42.

Z broni długiej znajdziemy tam również pistolety maszynowe, ręczne karabinki maszynowe oraz strzelby gładkolufowe. Ze strzelby znajdziemy Mossbergi, Imperatory, Remingtony, Hatsany oraz Benelli. Z karabinków PK, PKM, PKMN, PKMS oraz PKMSN. Na koniec zostawiliśmy pistolety maszynowe. Jeżeli chodzi o tą kategorię broni to policjanci są wyposażeni w modele 9 mm: UZI, H&K UMP, H&K MP-5, MP-5A3, MP-5 K PDW oraz Glauberyt. Jedynym o większym kalibrze jest P-90. Kilka lat temu większość broni, która obecnie znajduje się na stanach magazynów policyjnych została wymieniona dzięki programowi modernizacji funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej. Od roku 2003 prowadzona jest ciągła aktualizacja uzbrojenia w szczególności oddziałów antyterrorystycznych oraz CBŚ. Policja stara się w miarę możliwości modernizować uzbrojenie swoich funkcjonariuszy we wszystkich jednostkach, jednak nie da się ukryć, iż te najliczniejsze mają broń wymienianą najrzadziej. Bolączką jest również dostęp to amunicji, która do najtańszych nie należy, dlatego też ćwiczenia z użyciem ostrej amunicji nie są przeprowadzane tak często jak powinny. Mimo to, można uznać iż uzbrojenie polskiej Policji jest na przyzwoitym poziomie, chociaż do adekwatnych służb w krajach zachodnich jeszcze trochę brakuje.