Służby mundurowe to zazwyczaj mocno sformalizowane jednostki, które są powoływane przez organy państwa w celu wykonywania wyznaczonych zadań, w tym zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia, niesienia pomocy w miejscach zagrożenia czy ratowania życia i zdrowia. Nie inaczej jest w Polsce. Jakie służby mundurowe możemy wyróżnić? Wszystkiego dowiecie się po przeczytaniu naszego artykułu.

Służba mundurowa oczywiście kojarzy się z mundurem i jak mówi polskie przysłowie „za mundurem panny sznurem”. Mundur jednak nie służy tylko do zdobywaniu względów płci przeciwnej, ale ma inne bardzo ważne zadanie. Jest on niejako przejawem sformalizowania i rozpoznawalności danej służby. Dzięki temu większość osób spoglądając tylko na strój danego funkcjonariusza jest w stanie określić z jakiej służby mundurowej się wywodzi. W Polsce mamy kilkanaście służby mundurowych, które mają wydzielone własne zadania i działają w oparciu albo o rozkazy albo o polecenia służbowe. Zacznijmy od tych najbardziej oczywistych. Siły Zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej (powszechnie wojsko) zajmują się obroną państwa przed agresją zewnętrzną oraz uczestniczą w misjach pokojowych w innych państwach. Policja wraz z Żandarmerią Wojskową zajmują się ochroną ładu wewnętrznego w państwie oraz ochroną obywateli. Straż Graniczna – zapewnia ochronę granic Polski oraz kontrolę osób przybywających do Polski. Państwowa Straż Pożarna czuwa na bezpieczeństwem przeciwpożarowym oraz wszelkimi innymi zagrożeniami związanymi z życiem i zdrowiem ludzkim. Służba Ochrony Państwa zajmująca się ochroną polityków, dygnitarzy – ogólnie osób sprawujących władzę w Polsce. Następnie mamy Służbę Ochrony Kolei, która zajmuje się ochroną życia i mienia na terenie kolej oraz zapewnia bezpieczeństwo podróżujących koleją.

Mamy również służby specjalne, takie jak ABW, CBŚ, a więc jednostki których zadaniem jest ochrona przed działaniami mogącymi destabilizować bezpieczeństwo państwowe. Służba Miejska, która jest służbą typowo samorządową, powoływana do ochrony porządku publicznego na terenie gminy. Służba Celno-Skarbowa, która zajmuje się ochroną interesów ekonomicznych państwa związanych z eksportem oraz importem towarów. Służba Więzienna, której zadaniem jest realizacja zadań z zakresu wykonywania kar aresztu oraz pozbawienia wolności w przypadku skazania przez sądu powszechne. Służba Leśna zajmuje się ochroną Lasów Państwowych. Na koniec została nam Służba Marszałkowska, której głównym zadaniem jest ochrona budynków Sejmu i Senatu. Wszystkie te jednostki mają swoje zadania wyznaczone przez ustawę i są finansowane z budżetu państwa, a więc z podatków obywateli polskich. Praca funkcjonariuszy służb mundurowych jest niebezpieczna, a jej członkowie są często narażeni na ogromny stres, dlatego też nie jest to praca dla każdego, a przed jej podjęciem należy przejść szereg testów sprawnościowych oraz psychologicznych.