Ochotnicza Straż Pożarna (OSP) to nie do końca Straż Pożarna a jednak coś na jej wzór. Czym jest OSP, jaka jest historia powstania oraz jak zostać strażakiem OSP? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć w naszym artykule. Zapraszamy do lektury.

Lata temu jednym z większych zagrożeń były pożary. W miastach sobie jeszcze z nimi radzono, jednak na wsiach, gdzie budowane były domy z drewna, była to zmora mieszkańców. Ludzi potrafiących gasić pożar było jak na lekarstwo. Ludzie na wsiach byli zabobonni więc wierzono, iż bocian których wybudował gniazdo na dach chaty, będzie ją chronił przed pożarem. Dopiero w XVII oraz XVIII wieku zaczęto większą uwagę przywiązywać do ochrony przeciwpożarowej i zaczęto modyfikować przepisy powołując ludność do walki z ogniem. Pierwsze jednostki pożarnicze, które były prekursorami OSP powstały dopiero w XIX wieku. W Galicji w Krakowie pierwsza Ochotnicza Straż Ogniowa została założona w roku 1865. Później powstawały kolejne. Jednak ich działania nie były w żaden sposób skorelowane ze sobą, a większość straży działała na podstawie wewnętrznych przepisów obowiązujących w danej miejscowości. Po odzyskaniu niepodległości w roku 1921 związki strażackie połączyły się w Główny Związek Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej. W roku 1949 związek został przez ówczesne władze rozwiązany, aby ponownie zostać reaktywowanym w roku 1956. W roku 1992 zmienił nazwę na Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej i tak trwa do dziś.

Dzisiejsze OSP to nic innego jak stowarzyszenia, które działają na terenach danych gmin. Ich głównym zadaniem jest udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, informowanie ludności o zagrożeniach, działalność na rzecz ochrony środowiska, prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej oraz występy w zawodach sportowo-pożarniczych. Patronem OSP jest święty Florian, a stowarzyszenia te obchodzą swoje święto dnia 4 maja. Co należy zrobić, aby zostać strażakiem OSP? Otóż należy wypełnić odpowiednią deklarację, rozpocząć okres kandydacki, uzyskać opinię pozytywną członków zarządu OSP, założyć ślubowanie i odbyć odpowiednie szkolenie pożarnicze. Obecnie w Polsce zarejestrowanych jest ponad 15700 ochotniczych straży pożarnych co daje dość pokaźną liczbę. Czy ochotnicze straże pożarne są w obecnych czasach dalej potrzebne? Jest to dość trudne pytanie, na które musi sobie odpowiedzieć każdy z nas.