Od połowy lat 90-tych XX wieku zaczął obowiązywać w Polsce Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy zorganizowany przez Państwową Straż Pożarną. Czym on jest oraz jakie są jego cele? Tego wszystkiego dowiecie się zapoznając się z naszym artykułem.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) jest częścią organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa Polskiego. Jego celem jest ratowania życia, zdrowia, mienia i środowiska, ale również prognozowanie, rozpoznawanie oraz walka z pożarami, klęskami żywiołowymi, a także wszelkimi innymi zagrożeniami. Działania te są przeprowadzane oczywiście przez Państwową Straż Pożarną (PSP), ale również jednostki pomocnicze takie jak Ochotnicze Straże Pożarne. Dodatkowo realizuje się te zadania poprzez gaszenie pożarów, ratownictwo techniczne, ratownictwo ekologiczne i chemiczne, ratownictwo medyczne (w przypadku udzielania pierwszej pomocy) oraz likwidację miejscowych zagrożeń. System ten jest finansowany z budżetu państwa jeżeli chodzi o PSP oraz budżetów samorządowych jeżeli chodzi o OSP. System działa na trzech poziomach, odpowiadających podziałowi administracyjnemu kraju, a więc: powiatowym, wojewódzkim oraz krajowym. Jak to wygląda w liczbach? Otóż w skład KSRG wchodzi ponad 500 jednostek gaśniczo-ratowniczych, co daje ponad 30000 tysięcy strażaków, ponad 4400 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, 5 zakładowych straży pożarnych, 16 jednostek Wojskowych Straży Pożarnych oraz jedna Lotniskowa Służba Ratowniczo-Gaśnicza.

Tak skonstruowany system z takim zapleczem pozwala siłom przeciwpożarowym na dotarcie do zagrożonej ludności w ciągu 15 minut do ponad 90% zdarzeń. Takie dane wskazują jak potrzebny jest tego typu system i jak dobrze sprawdza się w praktyce. PSP dzięki zasobom, które posiada może realizować zadania i czynności ratownicze dzięki wysoce specjalistycznemu sprzętowi ratowniczemu oraz dzięki profesjonalnym doświadczonym zastępom straży pożarnej. Polska uczestniczy również w Unijnym Mechanizmie Ochrony Ludności. W jego ramach zgłoszono do działań na polu międzynarodowym specjalistyczne grupy ratownicze. Są to tzw. moduły. Pierwszy z nich to HUSAR, a więc moduł grupy poszukiwawczo-ratowniczej, który przeznaczony jest do działań na terenach miejskich. Następnie mamy moduł HCP, a więc moduł pomp wysokiej wydajności. Kolejny to GFFFV, a więc moduł przeznaczony do gaszenia terenów leśnych z ziemi z użyciem różnych pojazdów. Ostatni moduł to CBRN, a więc moduł przeznaczony do wykrywania skażeń chemicznych, radiologicznych, biologicznych oraz nuklearnych. Ten moduł zajmuje się również pobieraniem próbek.