Wojsko Polskie jest to służba mundurowa, która przez lata była kojarzona raczej negatywnie. Jeszcze kilkanaście lat temu większość młodych ludzi szukało tylko wymówki by nie trafić w szeregi zielonych. Jak to wygląda dzisiaj? Jakie cele postawiło sobie wojsko by zniwelować taki wizerunek?

W pierwszej kolejności wojsko stawia na nową rekrutację poborowych. W tym roku w marcu ruszyła kampania „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”, która wzbudziła niemałe zainteresowanie Polek i Polaków. Obecnie mamy wojsko zawodowe, a więc nie ma poboru przymusowego do wojska tak jak miało to miejsce do niedawna. Dzięki temu wojsko jest mocniej zdyscyplinowane i profesjonalne. Takie działania przyczyniły się do poprawy jakości wojska, ale również do zwiększenia wynagrodzenia żołnierzy polskich, a dzięki temu wojsko jako pracodawca jest atrakcyjną drogą życiową dla młodego człowieka. Drugim zadaniem jakie stawia sobie wojsko w kolejnych miesiącach i latach to unowocześnienie uzbrojenia. Stawiane są trzy główne zadania. Po pierwsze zakup systemu HIMARS, a więc systemu wyrzutni wykorzystujących amunicję kierowaną. Mowa o amunicji GMLRS – U/AW oraz ATACMS. System ten pozwoli na wykonywanie głębokich uderzeń rakietowych na odległość nawet do 300 km. Rakiety są dostarczane na specjalnych pojazdach wieloprowadnicowych. Drugim zadaniem jest przyśpieszenie programu pozwalającego na pozyskanie myśliwców nowej generacji, które wprowadziłyby nową jakość w działaniach lotniczych oraz wspierałyby pole walki we współpracy a innymi jednostkami, w tym jednostkami naziemnymi. Nowe myśliwce mają operować w środowisku sieciocentrycznym oraz antydostępowym. Myśliwce wraz z nowymi systemami mają za zadanie współpracować z innymi sojuszniczymi wojskami lotniczymi.

Ostatnim z zadań dotyczących zmodernizowania polskiego uzbrojenia jest pozyskanie systemu PATRIOT. Jest to cześć tak zwanego programu „Wisła”, który ma tworzyć główny element obrony powietrznej Polski. System PATRIOT ma za zadanie zwalczanie taktycznych rakiet balistycznych krótkiego zasięgu, ale również rakiet samosterujących oraz pilotowanych środków napadu powietrznego. System ten pozwoli również na zwalczanie bezpilotowych statków powietrznych (np. dronów). Ostaniem celem Wojska Polskiego jest integracja z państwami sojuszniczymi. Tutaj w głównej mierze mamy na myśli współpracę w ramach NATO, w którym Polska znajduje się już od ponad 20 lat. Polskie wojsko swoimi działaniami wzmacnia Wysuniętą Obecność (eFP) na wschodniej oraz południowej flance oraz dostosowuje Wysuniętą Obecność (tFP). Polska w dalszym ciągu stale współpracuje z ONZ (chociaż ostatnio w ograniczonym zakresie) uczestnicząc w rozwoju koncepcji Systemu Szybkiego Rozmieszczenia Sił NZ.