Funkcjonariusze policji polskiej podobnie jak inni policjanci z innych krajów nie mogliby wykonywać swoich zadań ustawowych gdyby nie dostęp do odpowiedniej broni. Poniżej informacje do jakiej broni ma dostęp polska Policja. Na początku należy zaznaczyć, ze przez wiele lat policjanci w Polsce mieli dostęp głównie tylko do jednej broni, a więc do pistoletu samopowtarzalnego P-64. […]